Archivi tag: cappa aspirante

Misterbianco (CT) nuova fornitura.

FORNITURA ABBATTITORE DI FULIGGINE PER PIZZERIA.

Abbattitore di fuliggine KK MAJOR 300.

IMG_0279

Impianto depurazione fumi industria.

Realizzazione di un impianto depurazione fumi e odori derivati da processo industriale , presso opificio a Teverola (CE). Impianto scrubber WATER VAPOR OIL 400.

Sotto raffigurate alcune foto del prodotto , Vi aggiorneremo in seguito su altre informazioni del prodotto.

 

depuratore fuliggine fumi abbattimento abbattitore di particolato odori soot grassi napoliabbattitore di fuliggine industrialeabbattitote fumi fuliggine napoliDEPURATORE fumi fuliggine napoliimpiantistica industriale depuratore fuliggine odori grassi fumi particolato pm10 napolinapoli abbattitore lavafumi scrubber fuliggine pm10 100% depurazionenapoli depurazione fumi e fuligginenapoli impianto abbattitori di fuliggine fumi odori particolato pm10scrubber abbattitore fumi fuliggine napoli vtf ventscrubber lavafumi defuligginatore fuliggine napoli CElavafumi napoli fuliggine abbattitorenapoli impianti depurazione fumi fuliggine odori ristorazione industrialenapoli lavafuliggine defuligginatore abbattitori di fuliggine

UNDER CONSTRUCTION RIMINI.

IN FASE DI MONTAGGIO.

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI E ODORI GIRARROSTO A LEGNA ,

PRESSO CLIENTE IN RIMINI.

rimini 1rimini 2

Fornitura a Sant’Antonio Abbate. IMPIANTO DEPURAZIONE FUMI BRACERIA A LEGNA.

IMPIANTO LAVAFUMI SCRUBBER ABBATTITORE DI FULIGGINE MODELLO:KK MAJOR MAXI 300 PER NUOVA BRACERIA A LEGNA.

lavafumi defuligginatore abbattitore di fuligginelavafumi defuligginatore abbattitore di fuliggine

Fornitura a Rimini.

abbattitori di fuliggine fumi odori particolatoabbattitore di fuliggine certificato europeroNuova fornitura di un Nostro abbattitore di fuliggine per applicazione su girarrosto funzionante a legna ,presso Rimini.

Nuovo cliente a Taranto.

Nuova fornitura a Taranto.

Abbattitore di fuliggine pizzeria a legna.

Modello : KK MAJOR 200 LINEA.abbattitori di fuliggine montaggio tarantoabbattitore fuligginecanna fumaria 1lavafumi unico certificato europeo ce abbattitori di fuliggine napolimontaggio taranto puglia abbattitore fumi fuliggine particolato pm10raccordo fumario abbattitore fuliggine fumiPHOTO-2018-08-26-11-24-16_3

abbattitori di fuliggine montaggio taranto

SISTEMA DEODORIZZAZIONE INNOVATIVO.

A breve in commercio un nuovissimo sistema innovativo per la depurazione dei fumi e degli odori nel campo della ristorazione.

Seguici!!!

 

NUOVA FORNITURA IN OLANDA.

NUOVA FORNITURA IN OLANDA DI UN SISTEMA DI ABBATTIMENTO DELLA FULIGGINE PER PIZZERIA FUNZIONANTE A LEGNA. SISTEMA CON RENDIMENTO OLTRE IL 100% SENZA FUMI.ODORI,FULIGGINE E VAPORE ACQUEO.

foto-3foto-4

Abbattitori di fuliggine Inghilterra.

The Ventiltecnoful soot combustors are automatically operated.

Thanks to the great production, optimization of human and technological resources and economies of scale, we can provide highly efficient soot combustors at extremely competitive prices.

Our soot combustors, suitable to satisfy any need for soot dropping, are particularly suitable for restaurants, pizzerias and bakery ovens.

The materials used for the production of our soot grinders are of the highest quality. to ensure our products have a very long life at the top for performance and efficiency. In particular, we use them for their stainless steel production.

The production of a soot blast Ventiltecnoful provides numerous control stages that are carried out by specialized technicians. If the product does not exceed one of the control stages performed during the processing, it will not pass to the next production stage until the product does not exceed the test that has caused the blockade with the appropriate measures.

In addition to the normal checks carried out during production, a soot blast Ventiltecnoful must overcome a toughest test before being placed on the market: if it fails to meet the established parameters, it falls into the workshop where it is subjected to technical interventions that make it marketable according to rigid parameters Ventiltecnoful.

 

They are needed to adapt pizza ovens and bakery to anti-pollution regulations. The products are advertised in the newspapers “Il Mattino” and “Roma” and also on the famous True Wine Forum www.verapizza.eu

CUTTERS FOR WOODEN OVENS

Abbattitori di fuliggine Slovenia.

Tieto Ventiltecnoful sadzí torpédoborce boli automaticky ovládané.

Vďaka veľkému výroby, optimalizácia ľudských a technologických zdrojov a úspory z rozsahu, môžeme poskytnúť vysoko efektívne výbuch pri extrémne konkurencieschopné ceny sadzí.

Naše sadze, aby vyhovovali každej vaše potreby na odstraňovanie sadzí, sú obzvlášť vhodné do reštaurácií, pizzerií ​​a pecí na pečenie.

Materiály používané na výrobu našich sadzí materiály sú tej najvyššej kvality? s cieľom zabezpečiť naše výrobky s dlhou životnosťou vždy hore na výkon a efektivitu. Najmä ich používame na výrobu nehrdzavejúcej ocele.

Výroba z Ventiltecnoful sadzí práčke poskytuje veľké množstvo kontrolných etáp, ktoré sa vykonávajú pomocou špeciálnych techník. V prípade, že výrobok nie je vyššia ako jednej z kontrolných krokov, vykonávaných počas obrábania, nie sme odovzdané k ďalšiemu stupňu výroby, až s príslušnými zmenami, produkt neprejde testom, ktorý stanovil blok.

Okrem bežných kontrol vykonaných v priebehu výroby, je Ventiltecnoful sadzí práčka musí prejsť prísnym testom pred uvedením na trh: v prípade, že nie je v súlade s parametrami stanovené spadá do dielne, kde je vystavený technických zásahov, ktoré ju tvoria obchodovateľné v súlade s prísnymi parametrami Ventiltecnoful.

 

Sú potrebné na prispôsobenie pre pizzu a pekárskych pecí s emisných predpisov. Tieto výrobky sú inzerované v dennej tlači “Il Mattino” a “Rím”, a dokonca aj slávny Forum na Vera Pizza www.verapizza.eu.

KOTÚČE PRE DREVENÉ RÚRY